Rehabilitology

1st year residents of rehabilitation

Full name Year of birth Place of birth Phone
Ilhom Jakhongir o’g’li Mahmudov 29.11.1992 Tashkent city, Shayhantahur district, Makhtumkuli 97 apartments +99890938856
Sanjar Anvarjonovich Tursunov 15.07.1991 Namangan region, Yangikurgan district, Dustlik street. +98903219520
Durdona Mahmud qizi Khamroeva 08.01.1995 Navoi region, Karmana district, Kuhna Kurgon MFY, 8 apartments +998993618495